Pro společnost H&B delta s.r.o. jsme v roce 2023 realizovali na Vsetíně dostavbu výrobního areálu. Nová administrativní budova a skladová hala zajistí společnosti nejen rozšíření výrobních kapacit, ale do budoucna vytvoří také prostor pro inovace a experimenty.

V první polovině roku 2024 bude pro odbornou veřejnost spuštěna na střeše nové výrobní haly experimentální střecha, která je věnovaná několika klíčovým oblastem udržitelného rozvoje. Jako součást inovačního přístupu budou prezentovány vzorky odvětrávaných a zelených fasád a tradiční i méně používané materiály různých typů tradičních i zelených střech. Kromě toho budou na střeše instalovány různé druhy fotovoltaických elektráren, u kterých bude ve spolupráci s výrobci a vybranými vysokými školami zkoumána jejich efektivita.

Dodávku jsme zajistili včetně:

výroby a montáže ocelové konstrukce střechy

výměn pro okna, dveře, vrata a dělící stěny

montáže opláštění sendvičovými panely

montáže klempířských prvků

montáže trapézového plechu

montáže zámečnických prvků

Základní parametry:

Půdorys administrativní budovy: 26 x 15 m

Výška: 13 m

Půdorys skladové haly: 43 x 60 m

Výška: 12,3 m

Účel haly: administrativní, skladová a výrobní hala

Typ haly: opláštění sendvičovými panely, zateplená

Typ střechy: ocelová konstrukce (izolace skládaná)

Typ konstrukce: skladová hala – příhradové vazníky, ocelová konstrukce výměn pro okna, vrata

Barvy haly:

RAL 9006

RAL 9002

Galerie: