Zelená střecha, střešní heliport nebo atypický systém předsunuté fasády s výrazným znakem písmene X – to jsou hlavní designové prvky nového vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS, které roste v průmyslové zóně Trní v místní části Zlín-Malenovice.

Stavební práce zahájila zlínská společnost PSG v červenci 2021 a Kovotrend byl součástí.

Pro první etapu projektu – výrobního, skladového, expedičního a administrativního zázemí společnosti – jsme zajistili ocelové výměny (SO353, SO354 a SO357), sloupy heliportu (SO352), fasádu z panelů Kingspan (SO353, SO354, SO357), dodávku a montáž střešních trapézových plechů (SO354, SO357) a další klempířské prvky.

V rámci druhé etapy projektu – realizaci budovy vývojového centra – jsme měli na starost starost kompletní dodávku a montáž pomocné ocelové konstrukce předsazené fasády včetně kotvení do železobetonové monolitické konstrukce dle ČSN EN 1090-2.

Konstrukce fasády je složená z lakované a zinkované části (nátěr C4-M).

Galerie