Výstavba nové haly pro skladování a výroby krmiv vč. ocelové administrativní budovy.