Rekonstrukce stávajícího opláštění stěn a střechy z trapézového plechu. Demontáž stávající ocelové konstrukce přístavby, následná úprava a doplnění nové ocelové konstrukce. Opláštění stěn sendvičovými panely vč. lemovacích prvků. Montáž střešního trapézové plechu.