Novostavba skladovací haly pro drobné elekro zboží.

Rok 2018-výstavba nové haly nad stávající halou za provozu, pomocí věžového jeřábu osazeného doprostřed stávající haly skrz stávající střešní konstrukci. Po namontování ocelové konstrukce nové haly, sestávající z prodloužení stávajících sloupů, proběhla montáž vlastní nové konstrukce střechy, včetně trapézových plechů. Po zaizolování a odvodnění nové střechy, postupná demontáž stávající střešní krytiny a původní ocelové konstrukce – vše probíhalo za plného provozu. Dodělání stěnových sendvičových plášťů a pilových světlíků.

Rok 2019-dodávka a montáž ocelové konstrukce střechy včetně trapézového plechu v administrativní části budovy. Dodávka a montáž fasádního pláště, montáž ocelové konstrukce pro reklamy.