Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce nové haly pro krmné směsi.