Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce nové haly pro krmné směsi.

 

 

 

 

 

REALIZACE:

2021